Fråga facket Fråga facket

Vilket skydd finns när jag blir långvarigt sjuk?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

Om din arbetsplats har kollektivavtal inom LOs avtalsområden så finns det en Avtalsgruppsjukförsäkring. Den ger dig extra ersättning om du blir långvarigt sjuk utöver det du får från Försäkringskassan.

Privat eller kooperativanställda kan ansöka om ersättning som ger cirka 10 procent extra. Gäller från dag 15 till 360. För anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag gäller försäkringen dag 91 till 360.

Försäkringen börjar gälla när du varit anställd i sammanlagt 90 dagar. Du får även räkna tidigare anställningar hos arbetsgivare som tecknat försäkringen.

Är du statligt anställd så gäller inte försäkringen. I normalfallet gäller den inte heller för privatanställda tjänstemän. Vänd dig till ditt fackförbund för mer information.

Anmälan görs till AFA Försäkring.