Fråga facket Fråga facket

Vilket skydd finns när jag blivit uppsagd pga arbetsbrist?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

Om din arbetsplats har kollektivavtal inom LOs avtalsområden så kan du ansöka om ett avgångsbidrag om du blir uppsagd pga arbetsbrist. Engångsbeloppet gäller för dig som är 40 år eller äldre och har arbetat minst 50 månader under 5 år hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Ansökan görs hos AFA Försäkring.

Är du anställd inom kommun och landsting finns även Omställningsfonden.

För den som är anställd inom civilsamhället, idéburna och kooperativa organisationer är det möjligt att få omställningsersättning från CIKO.