Fråga facket Fråga facket

Provanställning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Max sex månader

Längden på en provanställning kan uppgå till sex månader om inte kollektivavtalet säger något annat. Efter prövotidens utgång övergår provanställningen till en tillsvidareanställning.

Avbryta provanställningen

Om du eller arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta måste ni ge varandra besked om det senast vid prövotidens utgång.

Om ni inte har avtalat om annat, och det inte finns några regler i kollektivavtalet kring detta, kan provanställningen avbrytas även före prövotidens utgång. Om du vill avbryta provanställningen så finns ingen varseltid i lag. Däremot kan det finnas i kollektivavtal.

Vill arbetsgivaren avbryta provanställningen tidigare så ska du få besked om det senast 14 dagar innan. I vissa kollektivavtal finns skyldighet för arbetsgivaren att på arbetstagarens begäran uppge skälen för att provanställningen avbryts.

Får ej diskriminera

Arbetsgivaren måste inte ha godtagbara skäl för att avsluta en provanställning (alltså krävs inga sakliga skäl), men det finns andra regler som måste följas. Om en provanställning avbryts av skäl som har samband med någon diskrimineringsgrund eller på grund av föräldraledighet kan detta vara ett brott mot diskrimineringslagen eller föräldraledighetslagen.

Uppsägningstid

För provanställning finns ingen uppsägningstid i lag men sådan kan finnas i kollektivavtal.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!