Fråga facket Fråga facket

Vikariat


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Vem vikariatet gäller för

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning där vikarien arbetar i stället för en person som är ledig, exempelvis på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Arbetsgivaren måste klargöra vem vikarien ska arbeta för eller vilken befattning vikariatet avser och under vilken tid som det ska gälla.

Längd på vikariatet

Ett vikariat kan vara bestämt till en viss tid, exempelvis sex månader, eller bestämmas till den dag då den ordinarie personen återkommer från sin ledighet.

Upphörande

Vikariatet kan upphöra på olika sätt beroende på hur anställningskontraktet och kollektivavtalet är utformat. Om vikariatet är för viss tid upphör det vid den tidens utgång. Om vikariatet löper under viss persons frånvaro upphör det när den ordinarie personalen återkommer. Ett vikariat har normalt ingen uppsägningstid.

Övergår till tillsvidareanställning

Om du varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Kolla kollektivavtalet

I vissa kollektivavtal finns det andra regler om vikariat.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!