Fråga facket Fråga facket

Facket har insyn


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Möjlighet att påverka

Facket har i många situationer rätt till förhandling med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren har kollektivavtal är fackets möjlighet till förhandling och insyn större. Då är arbetsgivaren dessutom skyldig att löpande hålla facket informerad om den ekonomiska utvecklingen i företaget och facket har möjlighet att granska handlingar och räkenskaper. På så vis ges de anställda insyn i arbetsgivarens verksamhet och också en möjlighet att påverka.

Skyldighet att förhandla med facket

När facket har kollektivavtal med arbestgivaren har denne skyldighet att på eget initiativ förhandla med facket innan viktigare beslut ska fattas om verksamheten samt även vid förändringar av arbets- eller anställningsförhållanden för en enskild arbetstagare. Det kan handla om byte av arbetsuppgifter, ändrad tjänstgöringsgrad eller om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Fackets rätt till förhandling och insyn gentemot en arbetsgivare som inte har kollektivavtal är mer begränsade och arbetsgivaren är bara i undantagsfall skyldig att förhandla med facket på eget initiativ och då enbart vid förändringar av arbets- eller anställningsförhållanden för en enskild arbetstagare.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!