Fråga facket Fråga facket

Lön och ersättningar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal kan innehålla bestämmelser om lön och andra ersättningar. Förutom lägsta lön och löneförhöjning kan det handla om till exempel rätt till högre lön vid arbete på obekväm arbetstid, OB, eller när man arbetar övertid.

Det kan också finnas bestämmelser om rätt till extra ersättning under föräldraledighet.

Dessutom innehåller kollektivavtalet bestämmelser om rätt till tjänstepension. Tjänstepensionen kan komma att utgöra en stor del av din framtida pension.

Inga garantier utan kollektivavtal

Det finns ingen lagstadgad rätt i Sverige till någon av dessa ersättningar. Om det saknas kollektivavtal måste arbetsgivaren och den anställde själva komma överens om vad som ska gälla.

Läs mer om lön och ersättningar under området Minimilön.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!