Fråga facket Fråga facket

Lönebesked


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Lön och lönebesked

När du anställs bör du se till att du får inskrivet i anställningsavtalet att du ska få lönebesked i samband med löneutbetalningarna.

I lönebeskedet kan du se vad du fått utbetalt i lön, hur mycket skatt som betalats in, att du fått rätt semesterersättning samt eventuella ersättningar för arbete på obekväm arbetstid, övertid etc. Här ska också framgå om avdrag gjorts på din lön, exempelvis för kost och logi.

Det finns ingen lag som säger att du har rätt till ett lönebesked, men det kan finnas regler i kollektivavtal.

Saknar du lönebeskedet?

Om du inte får något lönebesked så kolla först med arbetsgivaren vad det beror på. Du kan också kolla med skatteverket att arbetsgivaren betalat in skatt som hen ska. Du kan också kontakta din fackliga organisation.

Får du inga lönebesked kanske du jobbar svart utan att du vet om det och riskerar att missa såväl lön som andra ersättningar och stå utan försäkringar vid en eventuell olycka.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!