Fråga facket Fråga facket

Löneutbetalning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Vanligen månadsvisa utbetalningar

Det finns ingen lag i Sverige som bestämmer när arbetsgivaren ska betala lön. Dock innehåller de flesta kollektivavtal bestämmelser om när lön ska betalas. Oftast sker betalning i slutet av varje arbetad månad eller i slutet av varje påföljande månad.

Den dag som du brukar få betalt

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal måste du själv komma överens med arbetsgivaren om när lönen ska betalas. Om det inte finns någon överenskommelse ska betalning ske det datum som du brukar få betalt.

Om det inte går att bestämma ett datum som du brukar få betalt kan man utgå från löneutbetalningsdatum i de kollektivavtal som finns inom branschen. I annat fall gäller att lönen ska betalas så snart det är praktiskt möjligt efter att du har begärt betalning.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!