Fråga facket Fråga facket

Provjobb utan lön


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Jobba aldrig utan lön

Du ska aldrig provjobba utan lön. Detta gäller även på sommarjobbet! Du ska alltid ha ersättning för den tid du arbetar. Exakt vilken lön du ska ha framgår av kollektivavtalet.

Det finns ingen lag i Sverige som bestämmer vad en arbetsgivare lägst ska betala en anställd i lön. Det är således inte olagligt att låta någon jobba till mycket låg lön. Däremot är det ett brott mot kollektivavtalet om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal.

Om man kommit överens om en lön så är arbetsgivaren givetvis skyldig att betala den. Om du inte får lön så har du heller ingen arbetsskyldighet. 

Kolla kollektivavtalet

De flesta kollektivavtal innehåller bestämmelser om vilken lägsta lön arbetsgivaren får betala. Den arbetsgivare som har kollektivavtal och erbjuder eller betalar en lägre lön än kollektivavtalet begår ett avtalsbrott.

För det kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till facket och till den som är medlem i det fack som har skrivit under kollektivavtalet. Medlemmen kan även kräva att få rätt lön utbetald i efterhand.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!