Fråga facket Fråga facket

Praktik


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Erfarenhet och kompetens

Praktik innebär att du provar på att arbeta på en arbetsplats för att få yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller för att behålla och stärka din yrkeskompetens. Du kan också få praktik under handledning för att förbereda dig inför att starta en näringsverksamhet.

Försäkringsskydd

Kontakta arbetsförmedlingen om det är så att du vill praktisera hos ett företag eller en ideell organisation. På så sätt säkerställer du att det finns ett försäkringsskydd samt att din praktik ger dig formell arbetslivserfarenhet.

Kolla kollektivavtalet

Det kan vara reglerat i kollektivavtalet vad som gäller för din praktik. Förvissa dig om att det finns kollektivavtal för din tänkta praktikplats och läs närmare däri vilka regler som gäller. 

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!