Fråga facket Fråga facket

Arbetsgivarens skyldigheter


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Förebygga och ingripa

Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga och ingripa mot sexuella trakasserier som riktas mot anställda, oavsett om det oönskade beteendet kommer från chefer och arbetskamrater eller gäster, kunder, brukare och patienter.

Så snart arbetsgivaren hör talas om att det pågår sexuella trakasserier måste arbetsgivaren utreda vad som hänt, genom att prata med den som är utsatt och den eller de som pekats ut som förövare, samt eventuella vittnen. Det behöver inte vara den som själv är utsatt som anmäler trakasseriet. Även en arbetskamrat eller fackföreningen kan påtala saken.

Är du själv utsatt eller känner någon som drabbats av sexuella trakasserier? Kontakta din fackförening för att få stöd och hjälp.

Om utredningen visar att det pågår trakasserier ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att stoppa dem. I första hand kan den som trakasserat få en tillsägelse eller en uppmaning att sluta med sitt beteende. Därefter kan det bli fråga om varning, omplacering eller som en sista utväg uppsägning eller avsked av förövaren.

En viktig del av arbetsgivarens ansvar är att förebygga sexuella trakasserier genom att informera om hur man ska gå tillväga om man själv eller någon i ens närhet blir utsatt.

Om det är arbetsgivaren som trakasserar vänder du dig till din fackförening.

Hur kan du som fackligt förtroendevald motverka sexuella trakasserier? Titta på LO, TCO och Sacos gemensamma video-utbildning

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!

Läs mer

Sveriges jämställdhetsbarometer 2015

Diskrimineringsombudsmannen

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU.se