Fråga facket Fråga facket

Sjukersättning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Nedsatt arbetsförmåga

Du kan ha rätt till sjukersättning om du är över 19 år, har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga och om rehabilitering inte kan ge dig arbetsförmågan tillbaka. Med stadigvarande nedsatt menas att du ska vara sjuk för överskådlig framtid. Du måste inte ha genomgått rehabilitering. Kan din sjukdom eller ditt tillstånd inte rehabiliteras har du ändå rätt till sjukersättning.

Grad av ersättning

Mellan 19-29 år kan du få hel sjukersättning. Från och med 30 år utgår sjukersättning precis som sjukpenning med hel, halv, tre fjärdedels eller en fjärdedels ersättning. Har du delvis sjukersättning arbetar du resten av tiden, eller söker arbete. För dig som har trefjärdedels sjukersättning ska särskilda insatser göras för att du ska kunna arbeta och det är Försäkringskassan som ansvarar för det.

Ersättningsnivå

Sjukersättning utgår normalt med 64 procent av din antagandeinkomst. Det finns också en garantinivå för dig som inte har arbetat eller arbetat för lite för att komma över garantinivån.

Kollektivavtal ger mer

Det finns ett tak för beräknande av bruttoårsinkomst på 7,5 gånger prisbasbeloppet för inkomståret. Har du kollektivavtal på din arbetsplats kan du genom avtalsförsäkringarna ha rätt till en ersättning som täcker inkomstförluster över taket.

Likaså finns det avtalsförsäkringar som täcker inkomstbortfall vid längre tids sjukdom och kompletterar den ersättning som du får genom Försäkringskassan.

Ta kontakt med en försäkringsinformatör i ditt fackförbund för att få veta mer om vad som gäller för dig.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!