Fråga facket Fråga facket

Förtur till återanställning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Tillräckliga kvalifikationer

Om du varit anställd hos samma arbetsgivare sammanlagt mer än tolv månader de senaste tre åren och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har du företrädesrätt till återanställning i den verksamhet du tidigare varit sysselsatt i. Det gäller för tillsvidareanställda, vikariat, särskild visstid och säsongsanställda.

En säsongsanställd har företrädesrätt till ny säsongsanställning om hen har varit anställd sammanlagt mer än sex månader under de senaste två åren.

En särskild visstidsanställd har företrädesrätt till en ny särskild visstid om hen varit anställd mer än nio månader under de senaste tre åren.

För samtliga former av återanställningsrätt gäller att arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Nio månader

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde eller besked lämnades om att den tidsbegränsade anställningen inte kommer att fortsätta. Företrädesrätten gäller i nio månader från den dag då anställningen upphörde. Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten nio månader efter den nya säsongens början.

Anmäl skriftligt

Arbetsgivaren har en skyldighet att ge besked om och i så fall hur en anmälan om företrädesrätt ska göras. Om så blir aktuellt i ditt fall, gör gärna anmälan skriftligt.

Kolla kollektivavtalet

I vissa kollektivavtal finns andra bestämmelser om företrädesrätt till återanställning.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!