Fråga facket Fråga facket

Uppsägning av personliga skäl


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Misskötsel

Uppsägning på grund av personliga skäl bottnar i förhållanden som rör arbetstagaren personligen. Ett exempel kan vara att den anställde har misskött sitt arbete under en längre tid.

Andra utvägar

Arbetsgivaren måste först försöka komma till rätta med problemet på andra sätt, exempelvis genom att klargöra för den anställde att denne måste ändra sitt beteende. Arbetsgivaren är också skyldig att göra en omplaceringsprövning. Först när alla andra möjligheter är uttömda är det möjligt att säga upp någon på grund av personliga skäl.

Uppsägningen får inte göras enbart på grund av omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!