Fråga facket Fråga facket

Uppsägningstid


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Längre anställning - längre uppsägning

I lagen om anställningsskydd, LAS, finns regler om uppsägningstider för både dig som anställd och för arbetsgivaren. Dessa gäller oavsett om uppsägningen sker på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. En tillsvidareanställd arbetstagare som säger upp sig själv har en månads uppsägningstid om inget annat avtalats.

När arbetsgivaren säger upp är utgångspunkten att längre anställningstid innebär längre uppsägningstid.

Från när

Uppsägningstiden börjar den dag då den anställde fått ett besked om att anställningen upphör.

Avsked omfattas inte

Vid avsked finns ingen rätt till uppsägningstid.

Kolla kollektivavtalet

Uppsägningstider finns ofta reglerade i kollektivavtal och många gånger har arbetstagaren rätt till en längre uppsägningstid.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!