Fråga facket Fråga facket

Hur fungerar facklig digital distansutbildning?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

Runös digitala distansutbildningar genomförs i realtid där läraren håller kursen och där kursdeltagare är aktiva och träffar varandra över nätet. Innehåll och upplägg påminner om det som annars genomförs på fysiska kurser: föreläsningar, genomgångar, grupparbeten, redovisningar och diskussioner.

Kurserna genomförs i systemet Microsoft Teams. Ett e-post skickas i god tid före kurs med information om Microsoft Teams och hur deltagarna ska förbereda sig. Ibland är det en förträff någon vecka innan kursen för att deltagare och Runös lärare ska känna sig trygga med att tekniken fungerar. Ibland är det vid kursstarten eller timmen innan.

Deltagarna behöver en dator med webbkamera, bra uppkoppling, headset och en ostöd plats.

Kursdagarna är utformade så att du ska orka. Lärarna har erfarenhet av distanspedagogik och vet att det behövs pauser, rörelse och utepromenader. Utvärderingarna visar att de deltagare som gått distanskurser är nöjda och förvånade över att det gått bra.

Pedagogiken i distanskurserna tar sin grund i deltagarnas förutsättningar och erfarenheter. Tanken är ett aktivt och deltagarstyrt lärande, där de gemensamma erfarenheterna leder till ny kunskap hos var och en.