Fråga facket Fråga facket

Byggnads

Arbetsmiljö I byggsektorn satsar facket och arbetsgivarna rejält på utbildning för skyddsombuden, men det systematiska arbetsmiljöarbetet sköts mindre bra av arbetsgivarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Byggnads utmaningar

  • Svårt att få kvinnor att arbeta i branschen. Endast 2 procent av medlemskåren är kvinnor. Snabba förändringar måste till när det gäller bodar och omklädningsrum som ska passa alla som arbetar i branschen. Man jobbar mycket med att få bort macho-kulturen. Kvinnor har samma löneförutsättningar som män (inga individuella löner inom Byggnads, centralt fastslagna löner gäller.)
  • Vad gäller byggbranschen är det fallolyckor som står för en stor del av arbetsmiljöproblemen tillsammans med arbetssjukdomar. När det gäller fallolyckor så skiljer man på fall på marken och på höjd. Arbetsgivarna slarvar med säkerheten när arbetstagare jobbar på höjd och man tar inte fram tillräckliga säkerhetsskydd och riskbedömer inte riskarbeten tillräckligt mycket. När det gäller arbetssjukdomar är belastningsfaktorer och fysikaliska faktorer såsom kvarts och asbest vanligt förekommande. Generellt är arbetsgivarna dåliga på SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). 
  • Anläggningssidan har en mycket utsatt situation, speciellt vad gäller anläggningsdykare. Övriga anläggare jobbar också mycket under jord samt utför arbete inne i kärnreaktorer med ytterligare utsatthet. Samtidigt har anläggningsdykare i Sverige en hög säkerhet samt en gedigen utbildning på två år till skillnad mot t.ex. Norge som bara har ett krav på dykcertifikat som man kan ta över en helg.
  • Byggnads satsar tillsammans med arbetsgivarorganisationerna ordentligt på skyddsombudsutbildningarna. Totalt har man 12 dagars utbildning varav Byggnads har 4 dagar själva utan arbetsgivarna.