Fråga facket Fråga facket

Det fackliga löftet

Kollektivavtal Syftet med en fackförening är i första hand att förhindra lönekonkurrens och att skapa så bra arbetsvillkor som möjligt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Varje medlem i facket ställer genom sitt medlemskap upp på fackföreningens grundlag – det fackliga löftet – att aldrig någonsin arbeta till sämre lön eller villkor än de vi kommit överens om i föreningen. Det är därför angeläget att så många som möjligt är med i facket.

Så här beskrivs det fackliga löftet i boken Kollektivavtalet - det skrivna löftet:

Kollektivavtalet - det skrivna löftet. Framsida."Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav."