Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Kortversion - Handbok för ordning och reda på arbetsmarknaden

  Det här är en kort version av handboken med samma namn.

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Handbok
 • Solidarity letter to PGFTU

  On March 8, the PGFTU office in Gaza, which consists of a five-story building and is connected to services for workers, including a nursery for 380 children and a bakery, was bombed by Israeli occupation forces. The profound impact this has on PGFTU’s possibilities to fight for Palestinian workers’ rights is an attack on the work for justice, peace and the protection of workers’ right everywhere, without exception. This attack is a stark reminder of the challenges facing workers and their unions in conflict zones everywhere and reminds us why solidarity in our struggle for workers’ rights is needed.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Brev
 • Valplattform Europaparlamentsvalet 2024

  För LO handlar valet till Europaparlamentet den 9 juni om att öka tryggheten för vanligt folk. I valplattformen presenteras LOs krav inför valet till Europaparlamentet.

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Policy
 • Utvecklingsavtalet

  Utvecklingsavtalet mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv träffades redan 1982 och gäller för stora delar av den privata sektorn.

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • Fackliga verktyg för lokalt klimatarbete

  Denna skrift är tänkt som ett verktyg för klubbar och förtroendevalda som vill arbeta fackligt för att minska sin arbetsplats klimatpåverkan, trygga jobben och stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

  OMRÅDE: Miljö
  KATEGORI: Skrift
 • Handbok för ordning och reda på arbetsmarknaden

  En av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden är att organisera medlemmar, teckna kollektivavtal och kontrollera att avtal följs.

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Handbok
 • Global facklig utblick 2023

  Arbetare i Sverige har gemensamma intressen med arbetare i hela världen. Om vi låter makthavare i andra länder ställa arbetare mot arbetare och kränka vår rätt att organisera oss fackligt kan det i framtiden ske också hos oss.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Skrift
 • LOs upphandlingsguide - en handbok

  Med LOs upphandlingsguide lär du dig hur en upphandling går till, vilka arbetsrättsliga krav som ska ställas, vilka krav som kan ställas och hur de ställda kraven kan följas upp.

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Handbok
 • Letter of protest to Ambassador of Venezuela

  The head of communications at the Venezuelan trade union ASI has been sentenced to 16 years in prison for conspiracy. LO has, together with the Olof Palmes International Center, written a letter of protest in which we call on Venezuela to respect fundamental human rights.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • LO condemn the latest developments in Hong Kong

  LO strongly condemn the latest developments in Hong Kong when national security police announced arrest warrants on eight social movement activists.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Bemanningsavtalet 2023-2025

  Här finner du bemanningsavtalet som gäller för perioden 20230501-20250430.

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • Fackligt bistånd – solidaritet på riktigt

  Inom LO och LO-förbunden vet vi av lång erfarenhet att oberoende och demokratiska fackföreningar är viktiga för demokratin men också en viktig förutsättning för minskad fattigdom och långsiktigt hållbar ekonomi.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Skrift
 • LO-förbundens medlemmar i siffror

  LO-förbunden samlar 1,4 miljoner medlemmar över hela Sverige, i olika branscher. I den här skriften hittar du fakta om medlemmarna och deras syn på olika frågor och på samhällsutvecklingen i Sverige.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Opinionsundersökning
 • LO contribution to global day of action with trade unions in Eswatini

  The ITUC (International Trade Union Confederation) and ITUC Africa called upon their member organisations to participate in the global day of action on 12 April 2023, in solidarity with our trade union sisters and brothers in Eswatini. LO Sweden sent a letter of protest to the Eswatini government.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Hög vinst av höga löner

  Högre löner är självfallet positivt för redan sysselsatta löntagare. Trots det menar både delar av näringslivet och en del politiker till höger att ingångslönerna borde sänkas för att öka sysselsättningsgraden. Men en genomgång av den empiriska forskningen visar att sambandet mellan lägstalöner och sysselsättning är svagt.

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: Skrift
 • Kvinna, liv, frihet – och fackföreningar

  LO och LO-förbunden har genom åren gjort vad vi kunnat för att stödja våra fackliga kamrater i Iran, och vårt stöd fortsätter givetvis. I den här skriften kan du läsa mer om det arbetet.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Skrift
 • Letter of protest to Ambassador of Peru

  LO, TCO and Saco have been following with deep concern, since the beginning of December, the situation of violence and state repression in Peru, following the ousting of its constitutional president, Pedro Castillo.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Avtalsrörelsen 2023 - fakta och argument

  I denna broschyr ger vi våra argument till varför LO har växlat upp våra lönekrav. Men vi förklarar också varför vi inte ställer krav på löneökningar som fullt ut kompenserar löntagarna för den höga inflationen.

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Folder
 • Protest letter to the government of the United Kingdom

  The Swedish trade union federations LO, TCO and Saco expresses their deepest concerns about the proposed Strikes (Minimum Service Levels) Bill introduced to the British parliament this month.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Uttalande av LO, TCO och Saco om svenskt bistånd

  LO, Saco och TCO är tillsammans huvudmän för den fackliga biståndsorganisationen Union to Union. Vi är starkt bekymrade över den inriktning på biståndspolitiken som regeringen presenterade före jul.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
Sida 1 av 71234567