Fråga facket Fråga facket

Lokalt och regionalt

Organisationsfrågor LOs verksamhet bedrivs även på lokal och regional nivå där LOs medlemsförbund samverkar genom LO-distrikten och LO-facken i kommunerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regional samlingsplats

LO-distriktet är förbundsavdelningarnas regionala samlingsplats för gemensamma frågor över förbundsgränserna. Det handlar om närings- samt regional- och arbetsmarknadspolitik, facklig-politisk samverkan, opinionsbildning, ungdomsverksamhet, skolinformation och facklig service.

LO-facken i kommunerna samordnar motsvarande frågor på den lokala nivån.

10 distrikt

Inom LO-organisationen har en strukturell förändring skett på såväl regional som lokal nivå under de senaste åren. Antalet LO-distrikt har minskat och därmed har de geografiska områdena blivit större.

I dag finns det 10 LO-distrikt av varierande storlek, från LO-distriktet Gotland med 9 000 medlemmar till LO-distriktet i Västsverige med 275 000. På samma sätt varierar den geografiska storleken från Gotland med 3 140 kvadratkilometer till Norrbotten som täcker 98 911 kvadratkilometer.

Lokal variation

Att landet ser olika ut återspeglas i hur organisationen har utformats. Den lokala tvärfackliga organisationen har utvecklats efter sina förutsättningar. LO-facken i kommunen kan därför omfatta en eller flera kommuner. Det kan även förekomma att den lokala verksamheten organiseras i kommittéverksamhet direkt underställd LO-distriktet. 

Normalstadgar för LO-distrikten 2015 reviderad upplaga

Karta över LO-distrikten