Fråga facket Fråga facket

Aktiv arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Strukturomvandling och högproduktiva jobb

LO vill ha en arbetsmarknad med god matchning mellan arbetssökande och arbetstillfällen. Den ska främja strukturomvandling och skapande av högproduktiva jobb. Det grundläggande problemet på svensk arbetsmarknad är i dag att en växande andel arbetslösa, många utlandsfödda, saknar den utbildning och de färdigheter som efterfrågas av arbetsgivarna.

  • Investera mer i utbildning. De yrkesinriktade gymnasieprogrammen måste göras mer attraktiva och de måste svara bättre mot vad branscher och arbetsgivare faktiskt efterfrågar.
  • Genomför en kraftfull satsning för att garantera arbetssökande utan gymnasieutbildning möjlighet att skaffa sig det utan att behöva ta lån.
  • Arbetsförmedlingens måste få resurser för en mer regionalt anpassad verksamhet. Arbetsmarknadens parter måste få ökat inflytande.
  • Utöka möjligheterna till praktik. Kvaliteten ska garanteras genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen.
  • Utöka antalet subventionerade anställningar och höj taken för subventionerna. Anställningarna ska ha kollektivavtal och möjliggöra kvalificering till arbetslöshetsförsäkringen.