Fråga facket Fråga facket

Arbetsskadeförsäkringen

Välfärd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Solidarisk finansiering

LO-förbundens medlemmar har oftare arbeten där risken att skadas är större. Därför är det viktigt att arbetsskadeförsäkringen finansieras solidariskt. Det är oacceptabelt att en arbetsskadad kan behöva vänta flera år på att få sin skada prövad.

Arbetssjukdomar och olycksfall

Dagens bevisregler drabbar kvinnor hårdare än män eftersom det är fler kvinnor som råkar ut för arbetssjukdomar medan fler män råkar ut för arbetsolycksfall.

  • Arbetsskadeförsäkringen ska finansieras solidariskt och lika av alla. Den ska vara en del av den allmänna socialförsäkringen.
  • Den som drabbas av arbetsskada ska kompenseras fullt ut, utan självrisk.
  • Bevisregeln behöver ändras så att det blir lättare att få en arbetsskada godkänd.
  • Höj inkomsttaket i försäkringen.