Fråga facket Fråga facket

EU

Internationellt


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

EU-samarbetet är viktigt för Sverige och för fackföreningsrörelsen. Vi behöver ett EU som tar ledningen för en ny klimatsmart tillväxt, som värnar demokrati, social rättvisa och mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Politisk motvikt till globaliseringen

EU har en unik möjlighet att reglera marknaden, bland annat genom arbetsrättsliga minimiregler som blir bindande för alla medlemsländer. EU bör enligt LO fungera som ett instrument för att utveckla en politisk motvikt till globaliseringen av företag och kapitalrörelser.

  • Inför ett socialt protokoll i EUs lagstiftning. Grundläggande mänskliga rättigheter får inte vara underordnade de ekonomiska friheterna på den inre marknaden. I händelse av konflikt ska de förstnämnda ha företräde.
  • Garantera den fria förenings- och förhandlingsrätten, liksom rätten att vidta stridsåtgärder, inom hela EU.
  • Den ekonomiska politikens övergripande mål i hela EU ska vara full sysselsättning, hög tillväxt och jämn inkomstfördelning.